vision lundbyprivatpersonerföretagbarn & ungdomkontakt

In English

Lundby Mobility Centres samlade erfarenheter under åren 2000-2007

Lundby Mobility Centre har varit verksamma i Lundby sedan år 2000 med att utveckla och introducera nya hållbara trafik- och transportlösningar.

Genom ett stort antal delprojekt riktade mot privatpersoner och arbetsplatser har Lundby Mobility Centre arbetat med att sprida information. Lundby är och har varit ett testområde och avsikten är att den kunskap och de lösningar som utvecklats och utvärderats i Lundby nu ska kunna nyttjas även i andra delar av Göteborg. Ett led i detta arbete är att vi samlat alla våra resurser på Trafikkontoret och nu sprider vi erfarenheterna från Lundby ut över övriga Göteborg.

På den här webb-platsen kan du hitta information om
och ta del av resultat från alla projekt som genomförts
till och med 2007.

Mobilitetskontoret i Lundby är numera stängt, har du frågor eller är nyfiken på vad Trafikkontoret kan hjälpa er med, tveka inte att kontakta oss.

möte